งานรับเหมาระบบ

                              นอกจากสินค้าอุตสาหกรรมแล้ว เพื่อให้ตอบโจทย์การบริการอย่างครบวงจร เรายังเป็นผู้รับเหมาระบบ (SYSTEM CONTRATOR) ทั้งงานระบบสุขาภิบาล เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ออกแบบ ประเมินราคา ต่อเติมซ่อมแซม ปรับปรุง รวมถึงการขออนุญาต (Design Estimate Approve) ในเชิงวิศวกรรม โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้า และความเป็นมืออาชีพเป็นสำคัญ

SYSTEM

TYPE OF WORK : INSTALL FIRE PUMP SYSTEM
PROJECT : INSTALL FIRE PUMP SYSTEM
LOCATION : KERRY LOGISTICS CO.,LTD.

 

TYPE OF WORK : INSTALL FIRE PUMP SYSTEM
PROJECT : INSTALL FIRE PUMP SYSTEM
LOCATION : FUJI XEROX FACTORY ( HEMARAJ INDUSTRIAL )

 

TYPE OF WORK : INSTALL FIRE PUMP SYSTEM
PROJECT : INSTALL FIRE PUMP MOTOR DRIVE AND PIPING SYSTEM
LOCATION : TOSHIBA FACTORY (BANGKADEE INUSTRIAL ESTATE )

 

TYPE OF WORK : FIRE PROTECTION SYSTEM
PROJECT : INSTALLATION FIRE PROTECTION SYSTEM
LOCATION : BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

 

TYPE OF WORK : FIRE PROTECTION SYSTEM
PROJECT : INSTALLATION FIRE PROTECTION SYSTEM
LOCATION : BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY LIMITED

 

TYPE OF WORK : FIRE PROTECTION SYSTEM
PROJECT : INSTALLATION FIRE PROTECTION SYSTEM
LOCATION : KHAOSHONG INDUSTRY 1979 CO.,LTD. BANGPAKONG CHACHOENGSAO

 

TYPE OF WORK : FIRE PROTECTION SYSTEM
PROJECT : INSTALLATION FIRE PROTECTION SYSTEM
LOCATION : KHAOSHONG INDUSTRY 1979 CO.,LTD. BANGPAKONG CHACHOENGSAO

 

TYPE OF WORK : INSTALL PIPING
PROJECT : INSTALL PUMP AND PIPING
LOCATION : HONDA FACTORY ( ROJANA INDUSTRIAL )

 

TYPE OF WORK : INSTALL PIPING ( PE PIPE )
PROJECT : INSTALL PE PIPE AND BOOSTER PUMP SYSTEM
LOCATION : TOSHIBA CARRIER FACTORY (BANGKADEE INUSTRIAL ESTATE )

 

TYPE OF WORK : INSTALL PIPING
PROJECT : REPAIR WATER TREATMENT PLAND
LOCATION : MMI FACTORY ( ROJANA INDUSTRIAL )

 

TYPE OF WORK : INSTALL PIPING
PROJECT : REPAIR WATER TREATMENT PLAND
LOCATION : NIKON FACTORY ( ROJANA INDUSTRIAL )

 

TYPE OF WORK : INSTALL PIPING
PROJECT : INSTALL PIPING FOR WATER TREATMENT
LOCATION : MAP TA PHUT INDUSTRIES

 

TYPE OF WORK : INSTALL PIPING
PROJECT : INSTALLATION DAF PLANT
LOCATION : THAI YAMAHA MOTOR COMPANY LIMITED.

 

TYPE OF WORK : WASTE WATER TREATMENT PLANT
PROJECT : MEMBRANE BIO REACTOR (MBR)
LOCATION : THAI YAMAHA MOTOR COMPANY LIMITED.

 

TYPE OF WORK : WASTE WATER TREATMENT PLANT
PROJECT : WASTE WATER TREATMENT PLANT
LOCATION : HEMARAJ EASTERM SEABOARD INDUSTRIAL ESTATE

 

TYPE OF WORK : WASTE WATER TREATMENT PLANT
PROJECT : WASTE WATER TREATMENT PLANT
LOCATION : DAISIN COMPANY LIMITED. NAVANAKORN INDUSTRIAL ESTATE

 

TYPE OF WORK : WASTE WATER TREATMENT PLANT
PROJECT : WASTE WATER TREATMENT PLANT
LOCATION : DAISIN COMPANY LIMITED. NAVANAKORN INDUSTRIAL ESTATE