งานบริการ

Construction งานรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด เราคือ ผู้รับเหมาก่อสร้างครบวงจรให้บริการรับสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง เราเน้นการทำงานโดยยึดหลักความพอใจของลูกค้า ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่องานที่ทำ การทำงานเป็นระบบ แบบแผน ตรงต่อเวลา ด้วยประสบการณ์การทำงานอย่างยาวนาน เราคัดสรรแต่วัสดุที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในราคายุติธรรม

ทีมงานวิศวกรและทีมช่างมีประสบการณืทั้งด้านงาน โครงสร้าง งานปูน งานเหล็ก งานหลังคา งานไม้ งานผังเพดาน งานทาสี และงานกระจกอลูมิเนียม เรายินดีให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสร์ในเบื้องต้น

Mechanics งานด้านระบบเครื่องกล

ด้านระบบเครื่องกล การติดตั้งตั้งเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้สวิทซ์บอร์ด เราสามารถรับออกแบบและติดตั้งทั้งในด้านของระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบท่อ และระบบซิลเลอร์ รับออกแบบ ต่อเติม ซ่อมแซม เครื่องกลครบวงจร ด้วยวิศวกรเฉพาะด้าน รับวางระบบเครื่องกล ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
– รับออกแบบคำนวณงานเครื่องกล
– ติดตั้ง จำหน่ายปั้มน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า
– ซ่อมแซมปั้มน้ำ

Electronics งานด้านระบบไฟฟ้า

รับเหมา ออกแบบ ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ด้วยทีมงานมืออาชีพและใส่ใจในรายละเอียดทกขั้นตอน
– ระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ (High-Low voltage)
– ระบบสัญญาณสื่อสาร (Communication)
– ระบบไฟฟ้าภายใน – ภายนอกอาคาร (Internal-External power)
– ระบบไฟฟ้า หม้อแปลง ตู้MDB
– ระบบเตือนไฟไหม้ (Fire Alam System)
– ระบบกล้องวงจรปิด
และนี้คือตัวอย่างบางส่วนของการบริการ ที่เราเปิดให้บริการสำหรับงานรับเหมาที่เราบริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

Othet Service งานบริการ

การบำรุงรักษา ถือเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญทีสามารถสร้างมูลค่างาน หรือสร้างผลผลิตได้ตามต้องการ การจัดการเพื่อให้คงไว้ซึ่งสภาพ หรือฟื้นฟูสภาพของอุปกรณืนั่นๆ ให้คงอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ การบำรุงรักษาที่ดีจะต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในทั้งด้านระบบเครื่องกลไฟฟ้า และโครงสร้างอาคาร เพื่อให้เครื่องจักรหรือทรัพยากรที่มีอยู่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยต่อบุคลากรที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง

เรามีการรับประกันคุณภาพของผลงาน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุด พร้อมทั้งมีบริการตรวจเช็คหลังจากหมดประกัน โดยการทำ Service Contract เพื่อให้ท่านรู้สึกมั่นใจและปลอดภัย หมดปัญหาเครื่องจักรทำงานติดขัด สะดุด สร้างความรำคาญและความเสียหายจาการผลิต นอกจากนี้เรายังมีการบริการทดสอบหลังการติดตั้ง (Test Run) พร้อมอะไหล่ ให้บริการอย่างรวดเร็ว ตลอด 24 ชม.