เกี่ยวกับเรา

บริษัท พรอสเพอร์โซลูชั่น เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2554 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท โดยยึดหลักการบริหารงาน รับเหมา สไต ญี่ปุ่น ทุ่มเท ทำงานหนัก มุมานะ มีระเบียบแบบแผนชัดเจน และมีการตัดสินใจเด็ดขาด และหนักแน่นในผลลัพธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ “การตรงต่อเวลา” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำงานอย่างแท้จริง

บริษัท พรอสเพอร์ ฯ มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องของ เครื่องกล โครงสร้างไฟฟ้า อย่างแท้จริง ที่พร้อมให้คำปรึกษา ตามความต้องการด้วยงบประมาณที่เหมาะสม ด้วยราคาและบริการที่ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เรามีผู้ชำนาญงานด้านต่างๆ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ในด้านสายอาชีพ รวมไปถึง การบริการก่อน และ หลังการขายถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญ การรับผิดชอบต่อผลงานด้วยการรับประกันคุณภาพ ทำให้ผลงานได้รับความพอใจจากลุกค้า และมีผลที่ทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นกัน การทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ และความซื่อตรงต่อลูกค้า ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

                                                                                                    WE ARE THE BEST SOLUTION

                                                                                                            “ กลุ่มคนเล็กคิดการใหญ่ ”
                                                                                  พวกเราพร้อมที่จะเติมโตไปพร้อมๆ กับความสำเร็จของคุณ